Hej!
Denna sida har upphört.
Vår nya sida hitter du på adressen
www.ljungskile.org

Du är här: Startsida >


MUSIKLINJEN
linje
Sidan uppdaterad 2017-02-17
linje
Dela |
linje

Klassiskt på Youtube
Välkommen att lyssna på studerande vid den klassiska linjen.

Jazz på Youtube
Välkommen att lyssna på studerande vid afro linjen.

linje

Saxofonost på Ljungskile folkhögskola

Bas

Gitarr

Marimba

Piano

 

 


Musiklinjen vid Ljungskile folkhögskola har som målsättning att efter ett eller två års studier – beroende på den studerandes förkunskaper – ge konstnärlig kompetens och grundlig musikteoretisk förståelse.

Kunskaperna kan tjäna dels som en allmän utveckling av den studerandes musikaliska intresse, dels som en förberedelse inför högre musikstudier.

Musiklinjen är 1–2-årig och har plats för cirka 35 studerande i årskurs 1 och 2 med 18 studerande i varje årskurs. Normalt kan därför cirka 18 nya studerande antas varje år. De studerande fördelas på klassisk inriktning gitarr, 7–8 studerande, klassisk inriktning slagverk, 7–8 studerande, klassisk sång och klassisk piano 7–8 studerande och afro-amerikansk inriktning (jazz), 20–25 studerande.

Introduktionsprofil har vi på följande instrument: klassisk gitarr och klassiskt slagverk samt piano. Kursen, som är på ett år, vänder sig till dem som efter gymnasium vill fördjupa sina kunskaper i ovannämnda instrument. Vid basår får man grundläggande kunskaper i sitt instrument och likaså i musikteori, musikhistoria, ensemble mm.

Läs mer genom att klicka på respektive instrument här nedanför.

Välkommen att kontakta oss för mer information.


Inriktningar

Musiklinjen har två inriktningar:
• Klassisk inriktning (klassisk gitarr, klassiskt slagverk, klassiskt piano och klassisk sång)
• Afro-amerikansk inriktning (jazz)

Klassisk inriktning
Inom klassisk inriktning kan du endast söka med klassisk gitarr, klassiskt slagverk, klassiskt piano och klassisk sång som huvudinstrument. Klassiskt piano och klassisk sång är nytt för läsåret 2017–2018.

Här finns mer information om klassisk gitarrprofil.

Här finns mer information om klassisk slagverksprofil.

Afro-amerikansk inriktning
Söker du till afroinriktning kan du söka på samtliga instrument med jazzprofil: jazzsång, jazzpiano, elgitarr, elbas/kontrabas, blås, trummor mm.

Här finns mer information om afro-amerikansk profil.

Linjen har för närvarande manlig dominans bland de sökande. Vi ser därför gärna fler kvinnliga sökande.

Upp


Ämnen

Klassisk inriktning: Med utgångspunkt från ditt huvudinstrument får du gedigen undervisning i musikteori och i gitarr- respektive slagverksensemble.

Afro-amerikansk inriktning: Med utgångspunkt från ditt huvudinstrument får du gedigen undervisning i musikteori och i improvisation.

Dessutom tillkommer musikprojekt, konserter, körsång mm.

Innehållet i varje ämne är format så att den studerande skall ha möjlighet att antas på musikhögskola. Erfarenheten visar därför att de som studerat på musiklinjen vid Ljungskile folkhögskola är väl förberedda för högskola och därför nästan genomgående antas på någon av musikhögskolornas utbildningar.

Upp


En kulturell miljö

Skolan har ett omfattande bibliotek.

Vid skolan förekommer en livlig kulturell verksamhet i form av temadagar, film, teater, konserter, föredrag etc. Musiklinjen medverkar vid dessa arrangemang men även med musik på institutioner utanför skolan.

Som studerande på skolan måste du själv hålla med instrument. Skolan har dock – förutom pianon – följande instrument till de studerandes förfogande: orgel, luta, marimbor, vibrafon, pukor, trumset jämte andra slagverks- respektive afroinstrument.

Upp


Kursperiod

Undervisningen läsåret 2016–17 pågår från och med 22 augusti 2016 till och med 31 maj 2017. Lov vecka 44, 21 december–8 januari, veckorna 8 och 15 samt 26 maj.

Musiklinjen är en s.k. speciallinje, vilket innebär att huvuddelen av undervisningen utgörs av musik och att studierna på musiklinjen därför inte kan ge högskolebehörighet. Efter varje läsår utfärdas ett intyg över studierna, innehållande översikt över ämnen och närvaro i resp. ämne. För eventuellt fortsatta musikstudier är det därför en fördel om du har högskolebehörighet innan du börjar på musiklinjen. Linjeledning, lärare och studerande möts regelbundet under läsåret för utvärdering av undervisningen, där de studerande har möjlighet framföra synpunkter.

Upp


Kontakt

Ljungskile folkhögskola
Musiklinjen
459 80 Ljungskile
E-post:
Linjeföreståndare:
Christer Brodén, 0522-68 69 35, klassisk profil, Hans Grundberg, 0522-68 69 33, jazzprofil

Ovanstående adresser och telefonnummer går till musiklinjens expedition. Hit kan du vända dig med frågor om musiklinjen – undervisning, inträdesprov m.m.

För allmänna studerandefrågor hänvisas till folkhögskolans reception.
Telefon: 0522-68 69 00
E-post:

Studieekonomi:
Annsofi Öhman, skolsekreterare, 0522-68 69 14
Foldrar och ansökningsblanketter:
Expeditionen, 0522-68 69 00
Internat:
Fia Saarinen, internatansvarig, 0736-44 65 80.

 
  Upp  
Ljungskile folkhögskola     Besök Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile     Post 459 80 Ljungskile     Telefon 0522-68 69 00
63828
 
1