Hej!
Denna sida har upphört.
Vår nya sida hitter du på adressen
www.ljungskile.org

Du är här: Startsida >
Svenska Journalistförbundet
 
SJF:S RIKTLINJER FÖR UTBILDNINGAR
Sidan uppdaterad 2017-02-17
Dela |
 

Vad är egentligen en bra journalistutbildning?
   Journalistyrket är populärt, vilket har lett till att det idag finns många utbildningar i Sverige. Svenska Journalistförbundet har därför utarbetat riktlinjer för vad en bra journalistutbildning minst bör innehålla.

Följande text är hämtad från SJF:s hemsida.

"Det är viktigt att utbildningen präglas av att journalistyrket är både ett akademikeryrke och ett hantverksmässigt yrke.

Moment som bör ingå i journalistutbildningen:

  • Journalistrollen och journalistikens roll i demokratin inklusive kritiskt förhållningssätt och kritisk granskning.

  • Journalistiska arbetsmetoder och arbetssätt inom olika journalistiska produktionsformer såsom praktiska övningar i skrivande, research och redigering, intervjuteknik, journalistiskt urval och nyhetsvärdering samt källkritik.

  • Arbetspraktik i minst fyra månader på en redaktion i enlighet med praktikantbestämmelserna i de olika kollektivavtalen.

  • Medielagstiftning och särskilt yttrande- och tryckfrihet och dess tillämpningar i avtal med tyngdpunkt på offentligheten, inklusive adekvat EU-lagstiftning.

  • Arbetsrätten i sak och som demokratisk funktion, dess tillämpning i lag och avtal.

  • Upphovsrätten i lag och avtal samt dess demokratiska betydelse.

  • Journalistisk etik i teori och praktik, syfte och tillämpning av Spelregler för press radio och TV samt motsvarande regelverk för etermedierna.

  • Mediekunskap med innebörden av mediernas roll i samhället, historiskt, nutid och framtid.

  • Branschkunskap som ägarstrukturen i svenska och utländska medier, företagsekonomi, arbetsmarknad.

  • Orientering om nutida medieforskning."
  Upp  
Ljungskile folkhögskola     Besök Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile     Post 459 80 Ljungskile     Telefon 0522-68 69 00
12035
 
1