Hej!
Denna sida har upphört.
Vår nya sida hitter du på adressen
www.ljungskile.org

Du är här: Startsida >
PÅ DENNA SIDA:
PÅ ANDRA SIDOR:
FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN
linje
Sidan uppdaterad 2017-02-17
linje
Dela |
linje

Filmer om Fritidsledarutbildningen:

Efter FL-film

Efter FL-film

Här kan du se ett par filmer om fritidsledarutbildningen som elever på journalistlinjen gjort.
   Den första handlar om själva utbildningen, den andra om vad man kan göra efter utbildningen.

linje

En viktig tid, och en av de roligaste i livet
"I Ljungskile träffade jag så mycket andra människor, dramapedagoger, journalister, och lärarna var helt suveräna. Jag märkte att man kunde dela drivkraften även om det var olika saker man brann för."
Läs om tidigare fritidsledareleven Per Johansson, förbundskapten för damernas handbollslandslag, intervjuad i Göteborgs-Posten 27 november 2011.
(PDF, öppnas i nytt fönster)

linje

Hela klassen på väg ut i naturen

Friluftsliv är ett viktigt moment i utbildningen. Här är årskurs ett på väg ut i naturen.

Fikapaus på utflykten

Paus för fika.

Matlagning i det fria

Efter några timmars vandring är det gott med mat.

Paus med utsikt

Naturen står för underhållningen.

Latrinen är klar

För toalettbesöken byggs en enkel latrin.

Friluftsdag

I fritidsledarens uppgifter ligger också att arrangera friluftsdagar. Då får man bjuda till lite …

 


Fritiden är en viktig del av människors liv. Den ger möjligheter till personlig utveckling och rekreation.
   Barn, ungdomar och vuxna har stor glädje av bra fritidsaktiviteter. Här spelar fritidsledaren en viktig roll genom att skapa kontakt, stimulera, handleda och administrera olika fritidsverksamheter.

Fritidsledaren kan verka på många olika mötesplatser: fritidsgårdar, skolor, institutioner, församlingar, föreningar, organisationer, kanslier eller företag – arbetsfältet för en utbildad fritidsledare är stort. Verksamheten som fritidsledaren driver kan ske i olika regi: kommun, landsting, kooperativ, förening eller privat.

All fritidsledarutbildning ligger på folkhögskolor och är på högskolenivå.


Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för fritidsledare är idag mycket god för utbildade fritidsledare inom fritidssektorn och angränsande sektorer.

Upp


Kursupplägg

Utbildningen är tvåårig och varje läsår omfattar 40 veckor. Läsåret 2017/18 börjar 21 augusti 2017 och slutar 1 juni 2018. Läsåret har 34 veckors teori och 6 veckors praktik. Måndag börjar arbetsdagen kl 09.00 och slutar 16.30. Tisdag kl 08.30–16.30. Onsdag–torsdag kl 08.30–15.00. Fredag kl 08.30–12.30. Lördagar, söndagar och kvällar är i regel lektionsfria, men vissa projekt eller studieresor kan ta kvällar och helger i anspråk.

Antal studerande i varje årskurs är cirka 18. Studiesättet kräver hög närvaro. Det är också nödvändigt att man minskar sitt engagemang i föreningsliv o. dyl. under utbildningstiden. Är man frånvarande måste inläsning ske av det man missat.

Studerande som med godkänt resultat genomgått fritidsledarutbildningens båda årskurser erhåller utbildningsbevis i form av ett intyg.

Upp


Inträdeskrav

Alla folkhögskolors fritidsledarutbildningar har gemensamma antagningsbestämmelser. För att antas till utbildningen krävs

 • att du har behörighet till yrkeshögskola plus Svenska 2/Svenska som andraspråk 2. Det innebär att det går bra att söka med antingen högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen med tillägg av svenska 2, eller motsvarande från folkhögskola eller äldre skolformer.
 • att du genom väl vitsordad och relevant erfarenhet från fritidssektorn/yrkesområdet har visat dig lämplig för utbildningen och yrket.

Upp


Utbildningens inriktning

Ljungskile folkhögskola har en allmän och bred fritidsledarutbildning. Följande studieområden om tillsammans 80 veckor ingår i utbildningen.

 • Människans växande och livsvillkor – minst 10 veckor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete – minst 10 veckor
 • Ledarskapsutveckling – minst 10 veckor
 • Fritidsarbetets metodik – minst 10 veckor
 • Fritiden som forskningsfält – minst 10 veckor
 • Lokal utbildningsprofil – minst 20 veckor
 • Inom ovanstående områden ingår 12 veckors verksamhetsförlagt lärande (yrkespraktik). Denna kan även göras utomlands.

Upp


Preliminär kursplan
Årskurs 1

Termin 1

 • Introduktionsveckor (varav tre dagars friluftsliv)
 • Fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskap och grupper
 • Skapande verksamhet tillsammans med allmänna linjen på skolan
 • Människans växande – utvecklingspsykologi
 • Entreprenörskap och folkrörelser

Termin 2

 • Pedagogik
 • Människor med särskilda behov
 • Kultur och socialisation
 • Ledarskapskurs – lägermetodik
 • Sportlov
 • Ledarskapskurs – vinterfjällutbildning
 • VFL (verksamhetsförlagt lärande), 6 veckor
 • Uppföljning av VFL
 • Yrkesrollen – ledarskap och grupp
 • Ledarskapskurs – friluftsliv
 • Utvärdering och avslutning


Årskurs 2

Termin 3

 • Ledarskapskurs – sommarfjäll eller skola/friluftsliv
 • Ledarskap och grupp
 • Uppsatsskrivning
 • Skapande verksamhet tillsammans med allmänna linjen på skolan
 • VFL (verksamhetsförlagt lärande), 6 veckor
 • Uppföljning av VFL

Termin 4

 • Forskningsmetodik
 • Sportlov
 • Kriminologi
 • Ledaruppgifter
 • Det mångkulturella Sverige
 • Globala frågor inklusive utlandsresa
 • Ledarskapsuppgifter
 • Utvärdering och avslutning

Upp


Studerandeinflytande

De studerande deltar aktivt i planeringen av utbildningen genom deltagande i projektgrupper. Som grund i planeringen finns den lokala utbildningsplanen. Detta kräver ett aktivt arbete i både planering och genomförande från de studerandes sida.

Upp


Undervisningen sker i projektform

Undervisningen sker i projektform inom olika ämnesområden. Varje projektperiod omfattar mellan en och sex veckor. En nära koppling sker hela tiden mellan teori och praktik inom alla studieområden.

Upp


Lokal utbildningsprofil

Socialpedagogik
Relationer är centrala i fritidsledarens yrkesroll. De är också socialpedagogikens kärna. Fritidsledarens arbete med ungdomars riskbeteende belyses liksom modeller för förebyggande insatser.

Friluftsliv
Skolans läge och resurser ger möjlighet att betona friluftsverksamheten. Under utbildningen finns friluftsveckor med olika inriktningar, t.ex. sommar- och vinterfjällkurser, vandring och ibland kanot. Hälsa och livsstil återkommer varje vecka och innehåller bland annat idrottsmetodik, lek, nya sporter, musik och rörelse.

Ledarskap och livssyn
Här diskuteras olika livsåskådningar. Hur är jag som ledare? Vilka värderingar styr mig? Vilken människosyn och samhällssyn har jag? Vad är ett reflekterande förhållningssätt?

Globala frågor
Kunskap om mångkulturella frågor och engagemang i internationella frågor är viktigt för en fritidsledare. Vi gör också en obligatorisk utlandsresa.

VFL (verksamhetsförlagt lärande)
VFL omfattar 12 veckor, sex veckor i vardera årskursen. Exempel på platser är fritidskontor, institutioner, skolor, föreningar, fritidsgårdar, fritidshem, organisationernas distrikts- och rikskanslier samt fjällanläggningar. VFL kan även göras utomlands.

Upp


Antagning

Sista ansökningsdag är 15 april.

Alla behöriga sökande kallas till en intervjudag på skolan. Då får du möjlighet att träffa elever och lärare från fritidsledarutbildningen och skolan och utbildningen presenteras.

Antagning sker i ett särskilt antagningskollegium som består av kursledare, lärare och representanter för dem som studerar på utbildningen.

Besked om antagning till utbildningen lämnas 1 juni. Senast 7 juni skall platsen bekräftas till skolan. I samband härmed betalas en bekräftelseavgift på 250 kr som sedan avräknas från skolavgiften.

Upp


Studiefinansiering

Studerande vid fritidsledarutbildningen kan erhålla studiemedel. Cirka två veckor efter att du fått ditt antagningsbesked får du information och en personlig kod från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten "Ansök om studiemedel" som finns på mina sidor på www.csn.se (Extern länk).

Upp


Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett som du kan skriva ut eller skicka efter.

Ladda ner ansökningsblankett

För att öppna PDF-dokumentet behöver du Adobe Reader. Om du inte har detta program så kan du ladda ner det gratis från Adobes hemsida.

Du kan också , så kommer den med posten.

Utöver ansökan och betygs- och merithandlingar sänds personbevis med. Det är viktigt att i sin ansökan ta med allt arbete man haft inom fritidssektorn och övrigt arbete liksom alla föreningsuppdrag.

Välkommen med din ansökan!


Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Åke Arvidsson, linjeföreståndare
E-post:
Telefon: 0736-44 65 26

 

  Upp  
Ljungskile folkhögskola     Besök Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile     Post 459 80 Ljungskile     Telefon 0522-68 69 00
41340
 
1