Hej!
Denna sida har upphört.
Vår nya sida hitter du på adressen
www.ljungskile.org

Du är här: Startsida >
 
BIBLIOTEK
Sidan uppdaterad 2017-02-17
Dela |
 

Välkommen till biblioteket! Här hittar du tidskrifter, skön- och facklitteratur som avspeglar skolans profil. I biblioteket finns även datorer för att söka information.
   Varje månad presenterar vi en ny utställning. Du får gärna medverka! Se aktuella och kommande utställningar här.

Biblioteket är öppet för dig som studerar eller arbetar på skolan.

Det går bra att kontakta oss via e-post:Eller på telefon: 0522-68 69 38.

 
 

BIBLIOTEKSNYTT OKTOBER 2015

Månadens författare: Stig Dagerman(1923–1954)

Stig Dagerman är en av de främsta fyrtiotalisterna och den som kanske mer än någon annan kom att personifiera årtiondet i kombinationen av ett mästerligt författarskap och bilden av författaren som ett självförbrännande ungt geni.
   Dagermans roman "Ormen" (1945) utgör en av 1900-talets mest kritikerrosade debuter. Denna beredskapsroman blev strax symbol för 40-talets unga svenska litteratur och stämningarna hos den generation som växte upp i skuggan av Andra Världskriget.
   Påföljande roman, "De dömdas ö" (1946), skriver in sig i litteraturhistoriens långa rad av skeppsbrottsberättelser, och handlar om sju skeppsbrutna personer på en öde ö befolkad endast av klibbiga ödlor och blinda fåglar.
   1947 var ett extremt produktivt år, som tydligt visar Dagermans skilda roller inom kulturlivet. Året innebar dramadebut med premiär på Dramaten för stycket "Den dödsdömde", varefter han snart kom han att räknas som efterkrigsdramats främste representant med följande räcka av pjäser i bagaget: "Upptäcksresande" (1947), "Skuggan av Mart" (1948), "Streber" (1948), "Ingen går fri" (1949), "Den yttersta dagen" (1952).
   1947 utkom även novellsamlingen "Nattens lekar" och i de skönlitterära verk som härpå följde, "Bränt barn" (1948) och "Bröllopsbesvär" (1949), gav Dagerman prov på att också kunna formulera sig mer realistiskt.
   1947 var dessutom det år då reportageboken "Tysk höst" utkom, ursprungligen en samling reportage från efterkrigstidens Tyskland, gjord för Expressens räkning. Här låter Dagerman den splittrade bilden av Andra Världskrigets förlorare träda fram, nyanserad och inkännande.
   Parallellt med hela författarskapet fortgick kulturjournalistens uppdrag på bred front med reportage, dagspolemik, kulturpolitiska kommentarer, film-, teater- och bokrecensioner. Redan 1943 hade Dagerman börjat publicera sin berömda dagsvers, "Dagsedlar", i tidningen Arbetaren …

Artikeln är skriven av: Alex författarlexikons redaktion. Artikeln är förkortad.

 

BIBLIOTEKSNYTT MAJ 2015

Månadens författare: Harry Martinsson (1904–1978)

Harry Martinson föddes i Jämshög i Blekinge. Han hade en hård och olycklig barndom. Fadern, som till stora delar varit frånvarande under hans uppväxt, dog i tuberkulos 1910. Modern drev en lanthandel men den gick i konkurs. Efter makens död emigrerade hon till Amerika för att aldrig återvända. Harry Martinson och hans sex systrar blev kvarlämnade i Sverige. Martinson blev nu sockenbarn och utackorderades till olika gårdar. /.../
   1920 ... mönstrade [han] på ett fartyg. De följande sju åren levde Martinson som vagabond och varvade perioder på sjön med perioder på land. /.../ Efter att ha gått i land för gott fick han dikter publicerade i olika arbetartidningar. Han lärde känna författaren Artur Lundkvist, som fick stor betydelse för honom. En annan viktig person för Martinson var författaren Moa Martinson, som han var gift med 1929-41. Resten av sitt liv levde han med sin andra hustru Ingrid. De fick två döttrar under 1940-talet.
   Debuten kom 1929 med diktsamlingen "Spökskepp". Strax efteråt var han med i antologin "Fem unga" …  Antologin blev en genombrottsbok för den svenska modernismen. Martinson blev snabbt en hyllad och erkänd författare. /.../ Han tyckte illa om alla former av diktaturer, såväl nazism som kommunism. 1949 blev han som förste autodidakt invald i Svenska akademien. Han blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet 1954.
   /.../ 1974 tilldelades han tillsammans med Eyvind Johnson Nobelpriset i litteratur. Enligt Svenska akademiens motivering fick han priset "för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos". Beslutet utsattes för skarp kritik i Sverige eftersom de två pristagarna var ledamöter i akademien. Martinson beslöt sig för att aldrig mer publicera något.
   /.../ Vanliga martinsonska motiv är naturskildringen, sjömans- och vagabondlivet samt barndomsåren. Martinson var starkt kritisk mot den moderna civilisationen och dess teknik- och maskinfixering. Mot detta ställde han det vardagliga och enkla. /.../
   Det var som poet Martinson debuterade med "Spökskepp" (1929). Med nästa diktsamling "Nomad" (1931) fick han sitt genombrott. Martinsons ställning som författare befästes av de två följande prosaverken: "Resor utan mål" (1932) och "Kap Farväl!" (1933). /.../ När diktsamlingen "Natur" utkom 1934 fick Martinson för första gången känna på en del kritik. /.../ Med två av sina huvudverk, de självbiografiska "Nässlorna blomma" (1935) och "Vägen ut" (1936), sällade han sig till den långa rad av arbetarförfattare som vid den här tiden skrev om sin uppväxt. /.../
   På slutet av 30-talet skrev Martinson en rad böcker som inrymmer både naturiakttagelser och civilisationskritik: "Svärmare och harkrank" (1937), "Midsommardalen" (1938) och "Det enkla och det svåra" (1939). /.../ Ett annat av Martinsons huvudverk inom prosan är "Vägen till Klockrike" (1948). I boken får läsaren följa luffaren Bolle på hans vandringar genom Sverige...
   1945 hade Martinson återvänt till poesin med samlingen "Passad"... Nomaden skulle nu resa i det inre snarare än i det yttre...
   1956 utkom Harry Martinsons lyriska höjdpunkt - "Aniara". "Aniara" är ett futuristiskt science fiction-epos skrivet på bunden vers. /.../ Rymdskeppet Aniara är lastat med människor som skall emigrera från jorden till Mars. Skeppet kommer dock ur kurs och går mot sin undergång i rymden. Aniaras färd blir en metafor för den samtida mänsklighetens belägenhet. /.../
   Till de senare diktsamlingarna hör "Vagnen" (1960), "Dikter om ljus och mörker" (1971) och "Tuvor" (1973) ... Bland övrig produktion kan nämnas dramat "Tre knivar från Wei", som sattes upp av Ingmar Bergman på Dramaten i Stockholm 1964.

Artikeln skriven av Helena Wallmo, Alex författarlexikon. Förkortad av Ulrika Wahlström.

BIBLIOTEKSNYTT APRIL 2015

Månadens författare: Per Anders Fogelström (1917–1998)

Per Anders Fogelström föddes i Stockholm, där han växte upp på Söder – då för tiden en fattig stadsdel. Fadern emigrerade 1922 efter misslyckade affärer till Amerika, och återkom aldrig. Modern arbetade som kontorist och de ekonomiska villkoren var knappa. Per Anders Fogelström tog realexamen men lämnade gymnasiet efter ett år, blev bokhandelsmedhjälpare och så småningom journalist på olika tidningar... Som aktiv pacifist var han verksam i kampanjen mot svenska atomvapen, och 1963–77 var han ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Fogelström blev filosofie hedersdoktor i Stockholm 1976.
   Per Anders Fogelströms uppväxt gav honom erfarenheter av stor betydelse för hans författarskap. Den fattiga miljön på Söder kontrasterades mot det rika Östermalm, där han gick i realskola och kände sig utanför... Efter att 1947 ha debuterat med en diktsamling övergick han till att skriva romaner om ungdomsproblem. (...)
   1960 påbörjade [han] den stora svit som gör honom till en av de främsta Stockholmsskildrarna.
   "Mina drömmars stad" (1960) är den första av fem böcker som sträcker sig från 1860 till 1968. Det börjar med att Henning förhoppningsfull flyttar till staden för att få ett drägligare li,v men hamnar i misär och dör i tuberkulos 34 år gammal. Hans hustru Lotten för handlingen vidare, och deras dotter Emelie lever genom nästan hela serien.    Böckerna blev en enastående publikframgång och lovordades av kritiken för sin förmåga att samtidigt levandegöra sina personer och presentera ett stort historiskt material (...) han [återknöt] till den äldre historien, och lät "Vävarnas barn" (1981) ta avstamp 1749, drygt hundra år före "Mina drömmars stad". Även här är det de exploaterades villkor som skildras, och i "Krigens barn" (1985) gestaltas offren för de kungliga fälttågen. Med "Vita bergens barn" (1987) avslutas trilogin, som sträcker sig fram till 1860 och därmed ansluter till den tidigare romansviten. Sammantaget betraktas detta trettioåriga skrivprojekt som något av en bragd, även om somliga bedömare kritiserar svackor och böckerna inte ses som stilistiskt nyskapande. Till det som gjort Fogelström omtyckt i vida kretsar hör också hans brist på hätskhet trots allt elände han skildrade, den reformistiska framtidstro som återspeglade folkhemmets tidsanda. Den milda framtoningen hindrade inte att han kunde vara en stridbar debattör, som i boken "I stället för atombomb" (1958), eller som ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen. I sin självbiografi "Hem, till sist" (1993) hyllar han den kvinnovärld som omgav honom på Söder, i ett hus där det inte bodde några män. Det är kvinnorna som inte sviker, inte flyr, som kan verka svaga men uthärdar.

Artikeln skriven av Jan Ceder, Alex författarlexikon. Förkortad av Ulrika Wahlström.

Nyinköpta böcker:
Martin Buber - “Jag och du”
Paulo Coelho - “Manuscript found in Accra”
Paulo Coelho - “Manuskriptet från Accra”
Paulo Coelho - “Otrohet”
Michael Cunningham - “Timmarna”
Frank Herbert - “Dune”
Maggan Hägglund och Doris Dahlin - “Drunkna inte i dina känslor”
Eunsun Kim - “Nordkorea : nio år på flykt”
Sara Larsson - “Den första lögnen”
Yann Martel - “Berättelsen om Pi”
Jesper Roine - “Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet”
J.K. Rowling - “Harry Potter and the prisoner of Azkaban”
Jalal al-din Rumi - “Vassflöjtens sång”
Elif Shafak - “The forty rules of love”
Mary Shelley - “Frankenstein” [Förkortad, lättläst version]
Mary Shelley - “Frankenstein eller den moderne Prometeus”
Oscar Wilde - “Dorian Greys porträtt”
Virginia Woolf - “Ett eget rum”


BIBLIOTEKSNYTT MARS 2015

Månadens författare: Karin Boye 

Svensk författare, född 1900 i Göteborg /.../ Karin Boye debuterade 1922 med diktsamlingen "Moln", bland annat innehållande hymner i Vilhelm Ekelunds anda. Den följdes sedan av "Gömda land" (1924) samt hennes genombrottsbok "Härdarna" (1927). Som författarskapets höjdpunkt räknas den starkt symbolmättade diktsamlingen "För trädets skull" (1935), som också innehåller några av hennes mest älskade dikter, t.ex. "Ja visst gör det ont, när knoppar brister". Postumt utkom "De sju dödssynderna" 1941, dikter om döden och kärleken sammanställda av Hjalmar Gullberg och Victor Svanberg. Boyes diktning gick igenom flera olika stadier och inspirationskällor. Till en början präglad av idealism och pånyttfödelse fascinerades hon av allt från buddhism till Nietzsche. Dikterna tog upp ämnen som existentialism och dualism, oftast med en tragisk och mörk underton /.../
   Prosadebuten ägde rum med den prisbelönta romanen "Astarte" (1931), som snarast är en serie kåserier från dåtidens Stockholm. 1934 kom den självbiografiska romanen "Kris", om en kvinnlig seminarieelevs utveckling och hennes förälskelse i en vacker väninna. Romanen handlar om en människas sökande efter ideal, värderingar och tro i en tid, efter det första världskriget, då det inte verkar finnas några kvar.
   Hennes mest kända roman är "Kallocain" (1940), en dystopisk science fiction-roman, vilken tillkom efter resor i Tyskland och Sovjet på 30-talet där hon sett totalitära ideologier resa sig och upptakten till det som skulle bli det andra världskriget. Romanen är en reaktion och ett svar på den totalitära andan som härjade i Europa under 1940-talet. I "Kallocain" föreställer sig Boye ett år 2000 där individualism är utrotad och människors känsloliv hålls tillbaka för att öka samhällets samlade effektivitet ... Romanen kan jämföras med andra klassiska dystopier, som t.ex. Aldous Huxleys "Du sköna nya värld" och George Orwells "1984".

Text: Alex författarlexikon

Nyinköpta böcker:

Gunnar Ardelius - “Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket”
Olivia Bergdahl - “Efter ekot”
Lars Bergström - “Döden, livet och verkligheten”
Anna Bikont - “Vi från Jedwabne”
Emily Brontë - “Svindlande höjder”
Sara Danius - “Husmoderns död och andra texter”
Elaine Eksvärd - “Härskarteknik : den fula vägen till makt”
Erasmus av Rotterdam - “Dårskapens lov”
Elsie C Franzén - “Att bryta upp och byta land”
Titti Holmer - “Lycka nu : en praktisk guide i mindfulness”
Pär Holmgren - “Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”
Håkan Lahger - “Proggen : musikrörelsens uppgång och fall”
Elise Karlsson - “En god bok : antirasistiska boktips”
Stephen King - “The Shining : varsel”
Selma Lagerlöf - “Gösta Berlings saga”
Selma Lagerlöf - “Löwensköldska ringen; Charlotte Löwensköld”
Kalle Lind - “Proggiga barnböcker : därför blev vi som vi blev”
Astrid Lindgren - "Samuel August från Svedestorp och Hanna i Hult"
Fredrik Lindström - “När börjar det riktiga livet?”
George R. R. Martin - "Game of thrones - Kampen om Järntronen"
George R. R. Martin - "Game of thrones - Kungarnas krig"
Joni Mitchell - “Very best of Joni Mitchell”
Progg!
John Seymour - “Självhushållning : en handbok för realister och drömmare”
Valerie Solanas - “Scum manifest”
J.R.R. Tolkien - “The Hobbit”
Sigrid Undset - “Jenny”

BIBLIOTEKSNYTT FEBRUARI 2015

Månadens författare: Jonas Jonasson  

Jonas Jonasson (egentligen Pär-Ola Jonas Jonasson) född 6 juli 1961 i Växjö är en svensk journalist och författare. Han är bosatt i Hogrän på Gotland. Efter språkstudier på Göteborgs universitet blev Jonas journalist på Smålandsposten i Växjö och senare Expressen. 1996 startade Jonas det sedermera framgångsrika mediaföretaget OTW men drabbades på 2000-talet av allvarlig utbrändhet och tvingades lämna sitt gamla liv efter 20 år i mediabranschen. Han sålde sina ägodelar och sitt företag och flyttade till den schweiziska kantonen Tichio där han bodde till 2010 och tog itu med att skriva den bok som han i många år önskat att få realisera “Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.
   Denna hans debutroman gavs ut 2009 på Piratförlaget. Den recenserades initialt inte i något svenskt riksmedium men klättrade likväl på topplistorna och blev till sist 2010 års mest sålda bok i Sverige, alla kategorier. Under 2011 var boken fortfarande Sveriges mest sålda roman. Den sammanlagda försäljningen i slutet av 2013 var över en miljon exemplar i Sverige, 2 miljoner i Tyskland och ytterligare 3 miljoner i övriga världen (ungefärliga siffror). Boken är såld till 38 länder/språkområden (2013). Den har också blivit ett sällskapsspel.
   2013 blev berättelsen också till en av de dyraste långfilmerna i Sverige. Filmen med samma titel slog modernt svenskt rekord vid sin premiär på juldagen 2013 med den åldersskiftande huvudrollsinnehavaren Robert Gustafsson och regi av Felix Herngren.
   “Hundraåringen” vann Bokhandlarpriset 2010 samt Iris ljudbokspris för bästa ljudboksupplevelse inläst av skådespelaren Björn Granath. 2012 vann boken det tyska Mayerschee bokhandlarpriset.
   Jonassons andra roman “Analfabeten som kunde räkna” utkom i september 2013 och gick genast in på andra plats på den svenska försäljningslistan och strax därefter på första plats i Tyskland och Schweiz. “Analfabeten” passerade på kort tid under hösten 2013 en miljon tryckta exemplar.
   Sommaren 2011 var Jonas Jonasson värd för “Sommar i P1” och i december medverkade han i SVT:s program “Sommarpratarna”. Sommaren 2012 var han “sommarkrönikör” i tidningen Expressen.

Källa: Wikipedia. Texten bearbetad av Oskar Ulvåknippa (praktikant).

 

BIBLIOTEKSNYTT DECEMBER 2014

Månadens författare: Johannes Anyuru

Johannes Anyuru (f. 1979) är en svensk poet och författare.
Anyuru debuterade med diktsamlingen "Det är bara gudarna som är nya". I denna diktsamling används Homeros epos "Iliaden" som bakgrund och inspirationskälla till skildringen av invandrartäta stadsdelar.
   I recensioner av denna diktsamling har Anyurus stil liknats vid såväl äldre samtida svenska poeter som Göran Sonnevi, och hip hop-bandet The Latin Kings. Båda dessa har Anyuru också själv nämnt som inspirationskällor, och Anyuru har skrivit förordet till boken med The Latin Kings samlade texter.
   Anyurus andra diktsamling, "Omega", är en mer sorgsen bok än debuten, och handlar om en väns nära död. Tredje diktsamlingen "Städerna inuti Hall", utkom 2009 och är ett politiskt sorgelandskap. Han romandebuterade hösten 2010 med "Skulle jag dö under andra himlar". 2010 utkom Anyurus senaste roman "En storm kom från paradiset". Boken fick mycket uppmärksamhet när den kom ut.

Källa: Wikipedia

Nyinköpta böcker:

Svente Axelsson - "Vår tid är nu: tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen 
Richard Bach - "Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah 
Katarina Bjärvall - Att svära i kyrkan: tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet 
Aldous Huxley - "Brave new world"
Simon Sing - "Räkna med Simpsons!"
Paulo Coelho -"Alchemist!
William Golding - "Lord of the Flies"
Jojo Moyes - "Me before you"
J.K. Rowling - Harry Potter and the Chamber of Secrets 
J.K. Rowling - "Harry Potter and the Philosopher's Stone 
John Steinbeck - "The Pearl"
Patrick Modiano - "Dora Bruder"
Patrick Modiano - "Nätternas gräs"
Liv Strömquist - "Kunskapens frukt"
Lena Andersson - "Utan personligt ansvar"
Ylva Karlsson - "Skriv om och om igen"
Kim Kimselius - "Att skriva med glädje"
Bodil Malmsten - "Så gör jag: konsten att skriva"
Lo Söllgård - "Skriv så hjärtat blöder"
Gabriel Byström - "Tystnadens triumf"
H.P. Lovecraft - "Dunwich Horror"
H.P. Lovecraft - "The Call of Cthulhu"
Åsne Sierstad - "En av oss: En berättelse on Norge"

 

BIBLIOTEKSNYTT NOVEMBER 2014

Månadens författare: Sofi Oksanen

Sofi Oksanen, av estnisk härkomst på mödernet, väckte genast uppmärksamhet med sitt debutverk, romanen ”Stalins kossor”, som genom tre kvinnor och tre generationer beskriver livet i Ryssland, Estland och Finland före och efter Sovjetunionens fall. På ett kritiskt, provokativt sätt tar Oksanen upp synen på Estland i ett Finland präglat av nära relationer till det forna Sovjetunionen.
   I romanen ”Baby Jane” berör Oksanen intima, krisartade parrelationer mellan kvinnor i 1990-talets Helsingfors. Oksanens tredje roman, ”Utrensning”, baserar sig på hennes pjäs med samma namn från 2006. I romanen har hon på ett formellt kreativt och personligt sätt utgått från kvinnokroppen och allegoriskt jämfört den med det ockuperade landet – i det här fallet Estland. Oksanens fjärde roman, ”När duvorna försvann”, utspelar sig i Estland under och decennierna efter andra världskriget, en period då landet omväxlande var ockuperat av Sovjetunionen och Nazityskland.

Källa: Nationalencyklopedin (www.ne.se)

Dessa böcker har köpts in under november:

Louise Halvardsson – ”Punkindustriell hårdrockare med stil”
H. P. Lovecraft – ”Dunwich Horror”
H. P. Lovecraft – ”The Call of Cthulhu and Other Weird Stories”
Terry Pratchett – “Snuff”
Åsne Sierstad – “En av oss : en berättelse om Norge”
Gabriel Byström – ”Tystnadens triumf”

 

BIBLIOTEKSNYTT OKTOBER 2014

Månadens författare: Bruno K. Öijer

Bruno K. Öijer (f. 1951) är en av våra största samtida poeter. Få andra poeter lockar en så stor publik även utanför de etablerade litteraturkretsarna. Öijers genombrott på bred fot hos kritiker och läsare kom 1990 med ”Medan Giftet Verkar”, diktsamlingen som inledde den numera klassiska trilogin, där även ”Det Förlorade ordet”, och ”Dimman Av Allt” ingår. Alla har hyllats utan motstycke.
   2008 utkom den efterlängtade ”Svart Som Silver”, sju år efter det att trilogin avslutades. Och 2014 kom den senaste diktsamlingen ”Och natten viskade Annabel Lee”.
   ”Livet och samhällsutvecklingen kan ta ifrån dej allt, råna dej på allt – men ingen kan ta dina minnen från dej, ingen kan råna dej på din sorg” (Bruno K. Öijer om sitt pågående arbete.)

Källa: Wahlström & Widstrand (www.wwd.se)

Några nyinköpta böcker:

Richard Ford – ”Kanada”
Lawen Mohtadi – ”Rasismen i Sverige”
Pierre Schori – ”Minnet och elden : en politisk memoar med samtida synpunkter”
Klas Östergren – ”Twist”
Eknath Easwaran – ”Nonviolant Soldier of Islam”
Siri Hustvedt – ”Den lysande världen”
Kajsa Norman – ”Ge mig kolera : vägen till överlevnad i dagens Zimbabwe
George Orwell – ”1984” (på engelska)
Daniel Svanberg – ”Där drömmar föds”
Bruno K. Öijer – ”Och natten viskade Annabel Lee”

 

BIBLIOTEKSNYTT SEPTEMBER 2014

Månadens författare: Haruki Murakami

Haruki Murakami (1949) är mer påverkad av västerländska författare än av sina japanska föregångare.
Även om hans oförutsägbara och originella berättelser utspelar sig i Japan finns där mängder av kulturella
referenser till västerländsk litteratur, film, musik och mat, förmodligen en trovärdig bild av den unga
generationen i dagens Japan. Enligt Murakami själv var det en mystisk uppenbarelse som fick honom att börja skriva.
   I samma ögonblick som en av spelarna under en baseballmatch slog en dubbel, hörde han en röst som uppmanade honom att börja skriva en roman! 
   Det riktigt stora genombrottet och Murakamis nationella erkännande kom dock 1987 med "Norwegian Wood", en stillsamt nostalgisk historia om några ungdomars liv.
   Förlust och nostalgi är genomgående teman i hans författarskap. I sitt skrivande skildrar han den andliga tomhet som tillhör hans generation och de negativa effekterna av Japans arbetsdominerade levnadssätt, förlusten av mänskliga relationer och ett minskat människovärde i det kapitalistiska Japan. Hans romaner, som i hemlandet kritiserats för att vara poplitteratur, speglar en alienation, ensamhet och längtan efter kärlek som verkar tala till unga läsare i såväl Europa, USA som i Japan, Taiwan och Korea. 

Källa: Alex – Författarlexikon (www.alex.se)

Biblioteket har fått in några nya och klassiska böcker:

Christina Lam – “House of Stone”
Alan Murphy – “Lonely Planet Southern Africa”
Elaine Eksvärd – “Vardagsmakt : tio steg”
Ulf Lundell – ”Jack”
Desmond Tutu – ”Förlåtelse : Den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld”
Leif Norrman – ”Leva på gränsen : Berättelser från det nya Sydafrika”
Mathias Wåg – ”Sverigedemokraternas svarta bok”
Stephen Briers – ”Psyksnack : Stick hål på självhjälpsmyterna”
Louise Brown – ”Den skenhelige svensken”
Jonas Gardell – ”Torka aldrig tårar utan handskar : 3. Döden”
Cormac Mccarthy – ”Vägen”
Haruki Murakami – ”Elefanten som gick upp i rök och andra berättelser”
Haruki Murakami – ”Kafka på stranden”
Haruki Murakami – ”Sputnikälskling”
Haruki Murakami – ”Vad jag pratar om när jag pratar om löpning”
Jens Lapidus – ”VIP-rummet”
Kristian Lundberg – Det här är inte mitt land”
Marcel Mauss – ”Gåvan”
Martina Montelius – ”Främlingsleguanen”
Ana Udovic – ”Generation ego : att fostras i en narcissistisk kultur”
Leif Zern – ”Kaddish på motorcykel”

 

BIBLIOTEKSNYTT MAJ 2014

Månadens författare: Amanda Svensson

Journalisten, kritikern och författaren Amanda Svensson, kommer från Malmö. Amanda har gått skrivarlinjen på Fridhems folkhögskola och studerar litteraturvetenskap vid Malmö högskola. Hon skriver för Expressen och Sydsvenskan. 
    Hennes första bok "Hey Dolly" (2008) rosades av kritikerna. Den unga kvinnan, Dolly, på den plågsamma gränsen till vuxenvärlden, försöker hitta sitt livsutrymme i Malmö. I Svenssons andra bok, "Välkommen till den här världen" (2011), heter huvudpersonen Greta. Greta träffar Simon och hans vän Claus. Deras relation blir komplicerad och triangeln kommer oundvikligen att falla sönder.
   I hennes senaste bok, "Allt det där jag sa till dig var sant" (2014), utspelar sig handlingen i Skåne på en folkhögskola. En passionerad, men komplicerad kärleksrelation inleds mellan huvudpersonen och mannen som kallar henne Lilja Birk. Deras kärlek ska vara större än allt. I själva verket blir deras relation trevande, konstig och destruktiv.

Källa: Alex – Författarlexikon (www.alex.se)

Nya böcker:

Amanda Svensson – "Allt det där jag sa till dig var sant"
Henrik Arnstad – "Älskade fascism"
Tony Flygare - "En gång var jag större än Zlatan"
Gretchen Rubin – "Projekt lycka"
Cormac McCarthy – "Blodets meridian"
Majgull Axelsson – "Jag heter inte Miriam"
Sven Lindqvist – "Utrota varenda jävel"
Sten Rylander – "Afrika vänder"

BIBLIOTEKSNYTT APRIL 2014

Månadens författare: Klas Östergren

Klas Östergren (1955) är en Svensk författare, bosatt i Stockholm. Han romandebuterade 1975 med boken ”Attila”. Efter debuten följde två romaner i rask följd, "Ismael" (1977) och "Fantomerna" (1978). Klas Östergrens egentliga litterära genombrott kom med romanen "Gentlemen" (1980), och har sedan dess skrivit över ett dussin romaner och noveller. Östergren rör sig mellan olika litterära stilideal. Det fabulerande, yviga som i "Gentlemen" och uppföljaren "Gangsters", och den sparsmakade noirstämningen i Österlenromanerna eller i den lovordade novellsamlingen "Med stövlarna på". En av novellerna ur denna samling, "Veranda för en tenor", har filmatiserats. Någonstans mitt emellan dessa stilideal återfinns en av Östergrens absolut bästa böcker, "Tre porträtt" (2002), tre längre noveller som speglar varandra, underfundiga, tänkvärda och som alltid skamlöst underhållande. I år invaldes Klas Östergren i Svenska akademien.

Källa: Alex – Författarlexikon (www.alex.se)

Biblioteket har vidgat beståndet med bland annat dessa nya, och gamla titlar:

Fredric Nietzsche – "Så talade Zarathustra"
Lasse Berg – "Ut ur Kalahari : drömmen om det goda livet"
Thomas Anderberg – "Det mesta blir aldrig av"
Thomas Bernhard – "Skogshuggning"
Deborah Curtis – "Touching from a distance"
Fjodor Dostojevskij – "Anteckningar från källarhålet"
Frantz Fanon – "Svart hud - vita masker"
Karl Ove Knausgård – "Min kamp" (4-6)
Håkan Thörn – "Solidaritetens betydelse"
Daniel Kahneman – "Tänka snabbt och långsamt"
Björn Hettne – "Vad är utveckling"
Tuuva Karjalainen – "Tove Jansson: arbeta och älska"

 

BIBLIOTEKSNYTT MARS 2014

Månadens författare: Lena Andersson

Lena Andersson (1970) är en Svensk författare, journalist och dramatiker, bosatt i Stockholm. Hon har skrivit fem romaner, och publicerar regelbundet artiklar i Dagens Nyheter som ofta leder till debatt. Den senaste romanen ”Egenmäktigt förfarande” har blivit mycket uppmärksammad och hyllad bland både läsare och kritiker. För boken tilldelades Lena Augustpriset.

Kom och låna Lenas böcker på biblioteket! Och läs en intervju med henne i näst senaste numret av Vi, där hon berättar om hur hon på ett så koncist och analytiskt sätt kan skriva om svåra känslor, som berör de flesta.

Biblioteket har fyllt på beståndet med en mängd klassiker. Både på svenska och på engelska. Här är några av titlarna:

Dante Alighieri – ”Den Gudomliga komedin”
Jane Austen – ”Pride and Prejudice”
Jane Austen – “Sense and Sensibility”
Victoria Benedictsson – “Pengar”
Karin Boye – “Kallocain”
Charlotte Brontë – “Jane Eyre”
Michail Bulgakov – “Mästaren och Margarita”
Suzanne Collins – “Hungerspelen” (Hela trilogin på svenska)
Suzanne Collins – “Hungergames” (Hela trilogin på engelska)
John Irving – ”Garp och hans värld”
Franz Kafka – ”Förvandlingen”
Jack Kerouac – ”På väg”
Jack Kerouac – ”On the Road”
C.S. Lewis – “Lion, the Witch and the War”
Moa Martinsson – “Mor gifter sig”
J.K. Rowling – “Harry Potter och de vises sten”
J.K. Rowling – ”Harry Potter and the Philosopher's Stone”
Henry David Thoreau – “Walden”
Virginia Woolf – “Mot fyren”

 

BIBLIOTEKSNYTT MAJ 2013

Den bästa dagen är en dag av törst
av Jessica Kolterjahn (2013)

Nu i vårens tid dyker osökt Karin Boyes dikt ”Visst gör det ont när knoppar brister” upp. Hennes dikter och liv har berört och berör många. En av dem är författaren och redaktören Jessica Kolterjahn som skrivit en bok om Karin Boye, nyss utkommen på Forums förlag. Hon skildrar ett år i Karin Boyes liv.

Året är 1932 och Karin Boye tar sin tillflykt till Berlin. Bakom sig lämnar hon sin make, sina älskare, det intensiva arbetet med tidskriften Spektrum och översättningen av Det öde landet. Djupt deprimerad hoppas hon att psykoanalysen ska kunna bota henne, driva ut det gift som rinner i hennes kropp. Hon möts av en stad som skrämmer henne. Som brinner av hat, våld och fattigdom. Men hon upptäcker också en värld som aldrig tidigare varit tillgänglig för henne – en värld där män öppet älskar män och kvinnor älskar kvinnor. (baksidestext)

Boken Den bästa dagen är en dag av törst - vars titel anspelar på en Karin Boye-dikt - är en ”litterär fantasi” om ett år i Karin Boyes korta, intensiva och oroliga liv.

 

BIBLIOTEKSNYTT APRIL 2013

BOKTIPS: Piraterna – de svenska fildelarna som plundrade Hollywood 
av Anders Rydell och Sam Sundberg (2009)

Boken handlar om världens mest uppmärksammade piratrörelse. Det är också historien om dess fiender och om upphovsrätt under attack. The Pirate Bay, Piratpartiet och Piratbyrån befinner sig i främsta ledet av en global folkrörelse: alla de miljoner som fildelar. För vissa är piraterna hjältar, för andra är de terrorister som hotar att rasera hela musik- och filmbranschen.

Oavsett vad man tycker om den olagliga fildelningen så har den kommit att bli tjugohundratalets viktigaste svenska kulturexport.

 

BIBLIOTEKSNYTT MARS 2013

BOKTIPS: Himmelsdalen
av Marie Hermanson (2011)

Dalen mellan bergen i Schweiz är ett paradis på jorden. Eller åtminstone ett paradis för människor med vissa psykiska åkommor, som behöver vila upp sig i lugn miljö med hög luft, god mat och professionell omvårdnad. Så ser det i alla fall ut. Men varför är det då så förtvivlat svårt att ta sig därifrån? Och vad har alla patienter gjort för att ta sig dit?
Svenske Daniel kommer till Himmelsdalen för att besöka sin tvillingbror Max, som han haft sporadisk kontakt med. Max vill be honom om en tjänst: att byta plats med honom så att han hinner ordna upp lite privata affärer. På grund av en skuld har hans flickvän blivit misshandlad av ett gäng skrupelfria kriminella. Bara några dagar, så han kan betala skulden och rädda flickvännen. Snälla? Daniel ger med sig, och Max ger sig av.

Men kommer inte tillbaka. Daniel förstår att Max är mycket mer manipulativ och farlig än han någonsin har trott. Och det värsta är: så är alla andra i Himmelsdalen också. Den öppna friska dalen är ett fängelse för riktigt sjuka människor, farliga både för sig själva och omvärlden. Och personalen kan han naturligtvis inte övertyga om att han inte är han utan att han är sin bror.

Marie Hermansons nya berättelse är en spännande, mångbottnad berättelse, med thrillerns snabba oväntade vändningar, och den samhällskritiska romanens tankeväckande tilltal. "Med små medel bygger Hermansson upp en spänning som blir alltmer kafkaartad och klaustrofobisk rysningsframkallande bladvändare."

 

BIBLIOTEKSNYTT FEBRUARI 2013

BOKTIPS: Torka aldrig tårar utan handskar:
2. Sjukdomen
Torka aldrig tårar utan handskar. 2. Sjukdomen
av Jonas Gardell (2012)

Sjukdomen är fortsättningen på Torka aldrig tårar utan handskar: 1. Kärleken. När TV-serien med samma namn sändes under hösten 2012 hyllades den av kritiker och tittare. Missa inte Jonas Gardells epos om aids, kärlek och Stockholm under 80-talet.

De är en sorts familj: ärkefjollan Paul, Lars-Åke och Seppo, Reine med sitt plågade förflutna på den lilla bohuslänska ön, den vackre Bengt som är filmstjärna i vardande. Varje år firar de jul hos Paul, det är där Benjamin och Rasmus träffar varandra och blir kära. Allt ska de offra för kärleken.

De älskar varandra så mycket. Världen och framtiden tillhör dem. Och det är då som sjukdomen kommer till staden: bögpesten, den nya digerdöden. De är alla så unga. En efter en skall de dö. Det som berättas i den här historien har hänt. Allt är sant. Jag var en av dem som överlevde. Det här är min och mina vänners historia. Det här är andra delen i romansviten Torka aldrig tårar utan handskar. Den första delen utkom i augusti 2012 och blev en stor säljsuccé som hyllats av en enig kritikerkår.

 

BIBLIOTEKSNYTT JANUARI 2013

BOKTIPS: Only young twice – Historien om Europe
av Mattias Kling (2012)
Only young twice

Vi får följa Europes resa från den stökiga starten i stockholmförorten Upplands Väsby i slutet av 70-talet, via succén med The Final Countdown 1986 och vidare in i rockmusiken.

Mattias Kling är hårdrocksskribent på Aftonbladet och har följt Europe under flera decennier. I boken finns även ett unikt bildmaterial signerat Michael Johansson som följt bandet ur kameravinkeln ända sedan de vilda väsbydagarna.

BOKTIPS: MadonnaMadonna
av Maria G Francke (2012)

Madonna - en av pophistoriens främsta hitmakare och kommersiellt sett den mest framgångsrika kvinnliga artisten genom tiderna. Ända sedan albumdebuten 1983 har hennes starka personlighet, utpräglade stil och storslagna popmusik väckt både känslor och debatt. I Madonna förklarar och analyserar kulturjournalisten Maria G Francke popstjärnans framgångar och varför hon fortfarande, efter trettio år i branschen, är en av de största.

 

BIBLIOTEKSNYTT DECEMBER 2012

BOKTIPS: Vita kränkta män
av Kawa Zolfagary, 2012

MEN DET FÅR MAN JU INTE SÄGA I DET HÄR LANDET!

Den ständigt växande facebooksidan Vita kränkta män har Vita kränkta mäninte bara på ett år fått över 40.000 följare och stor uppmärksamhet i media – den har gått från att vara ett humoristiskt sätt att belysa samhällsstrukturer till att bli något av en internetrörelse. Konceptet är enkelt, många av de som sitter på toppen av pyramiden i samhället beter sig som att det egentligen är precis tvärtom. De tycker att kvinnor inte ska få döma herrsport, ringer in bombhot mot TV4 för att det är för många invandrare i rutan och dundrar ut att det snart är rasistiskt att bo i Sverige. De tror att de är tystade, och inget ska få stoppa dem från att säga det de har att säga.

Boken innehåller de orimligaste och roligaste av de mest kränkta indignerade texter och bilder internet har att erbjuda. Vita kränkta män samlar internetknäppots motsvarighet till arga lappar i trapphus och insändare i lokaltidningen och förvandlar dem till bitande kritik och satir över samhället

*

Med detta boktips i december önskas alla – både kränkta och okränkta – en riktigt god och vit jul!

Hälsningar Gullvi, biblioteket


 

BIBLIOTEKSNYTT NOVEMBER 2012Oktober i Fattigsverige

BOKTIPS: Oktober i Fattigsverige: dagbok av Susanna Alakoski, 2012

I sin oktoberdagbok beskriver Susanna Alakoski hur hon försöker närma sig sin tonårstid. Hon vistas i staden där hon växte upp, hon reser genom Sverige och samtidigt med det mödosamma arbetet att minnas och att skriva ser hon omkring sig ett samhälle där samma mönster fortfarande finns kvar: människor lever i fattigdom, hemlöshet och osynlighet.

BOKTIPS: En storm kom från paradiset En storm kom från paradiset
av Johannes Anyuru, 2012

Johannes Anyuru har skrivit en fängslande och stark roman om sin pappa och om hur en människa kan fångas in i historiens stormar och tvingas riskera allt för att undfly dödens fält. Det är en bok om personligt mod och om hur ett enda beslut kan omforma ett helt liv.

 

BIBLIOTEKSNYTT OKTOBER 2012

BOKTIPS: Agaat
av Marlene van Niekerk
, 2012

Sydafrika, 1996: apartheidsystemet har fallit. Den vita lantbrukarhustrun Milla de Wet  ligger förlamad och kan bara kommunicera genom blinkningar. Hon är helt utlämnad till Agaat, som ägnar henne en noggrann men ilsken omsorg. Agaat är svart och har levt med familjen de Wet i hela sitt liv. Läsaren får följa den komplicerade relationen mellan de båda kvinnorna, präglat av makt och vanmakt , i Millas dagböcker. Läs denna tegelstensroman på 700 sidor medan höstmörkret kryper allt närmre. Du blir inte besviken.

 

BIBLIOTEKSNYTT SEPTEMBER 2012

BOKTIPS: Konsten att vara kvinna
av Catlin Moran, 2012

I sin bok, som kallats ett "självbiografiskt, feministiskt manifest" beskrivs dagens kvinna. Hon bär på många små hemligheter som borde komma upp till ytan. De stora målen som rösträtt, p-piller har uppnåtts men det återstår några små frågor, t ex "varför måste vi ta bort allt hår på kroppen"? Boken är skriven med mycken humor och värme. "En av årets roligaste och viktigaste politiska böcker".

En annan viktig ny bok som finns i biblioteket är:

Torka aldrig tårar utan handskar
av Jonas Gardell, 2012

Boken har rönt stor uppmärksamhet i media. Den beskriver ett bortglömt kapitel om svensk homohistoria. Gardell planerar att skriva tre delar. Denna första del har underrubriken "Kärleken".

 

BIBLIOTEKSNYTT AUGUSTI 2012

BOKTIPS: Ingenbarnsland Ingenbarnsland
av Eija Hetekivi Olsson, 2012.

Ingenbarnsland är en socialrealistiskt färgad debutroman från den nedslitna förorten Gårdsten i Göteborg under folkhemsåren. Här bor Miira, som på grund av sina finska föräldrar räknas som invandrare och tvingas gå i en helfinsk hemspråksklass – trots att hon är född i Sverige. Hon är redan från födseln stämplad som en sopa och ingen tänker ens tanken att det ska bli någonting av henne - utom hon själv. Hon ska minsann bli hjärnkirurg. Miira låter sig inte hunsas utan biter ifrån. Hon är en överlevare, som vägrar acceptera den segregation och orättvisa som präglar hennes tillvaro.

Eija Hetekivi Olsson är en ”ordsnidare”, som hittar på egna ord – lika kreativ som rolig. 

En stark, härlig och berörande bok. Läs den!

 

BIBLIOTEKSNYTT JUNI–JULI 2012

BOKTIPS: Cirkeln (2011) och Eld (2012),Eld somär de två första delarna i en planerad trilogi av Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg.

Böckerna handlar om några gymnasietjejer i en småstad som måste samarbeta för att överleva och rädda världen från ondska. Parallellt med den kampen brottas de med vanliga tonårsbekymmer som relationsproblem och utanförskap.

I den andra boken har karaktärerna fördjupats, vänskap uppstått och magin klarnat. Genremässigt blandas socialrealism med fantasy. Böckerna är skrivna på ett utmärkt språk med spänning och driv i. Cirkeln var Augustnominerad som bästa ungdomsbok 2011. Kan även läsas av vuxna med behållning.

 

BIBLIOTEKSNYTT MAJ 2012

BOKTIPS: Ingenbarnsland (2012) av Eija Hetekivi Olsson

”Hon bankade skiten ur honom. Satt gränsle över hans rygg och skrek: "SAATANAN SIKA", djävulens svin. Hennes armar roterade som små propellrar och piskade mot hans rakade skalle så att fläsket därunder korvade sig. Ilskan inom henne kom ut i kaskader och flätorna flaxade vilt omkring och i vägen. Skoldagen var slut. De andra i klassen stod strösslade här och där. De glodde och gapade, som gäddorna pappa dängde ihjäl med kniven om somrarna”.

Gårdarna är klädda i asfalt, höghusen är av betong och ansiktena hårda som sten. Stället heter Gårdsten. I taggbuskarna finns pantburkar, på gatorna fimpar. Tonåringarna hänger på det halvtomma torget och i trappuppgångarna. Ungpundarna kan karate. De har knivar. Papperskorgen på skolgården brinner. Miira håller i en trimmad tändare. Hon sparkar till Vera, som sparkar tillbaka. Skrattar så att tårarna rinner.

Miira är inte som de andra tjejerna i finneklassen. Hon väjer inte för konflikter, vägrar låta någon bestämma över sig och väljer särskild matte när de andra väljer allmän. Hon tänker inte bli trappstädare, utan statsminister eller hjärnkirurg. Miira är född i Sverige. Trots det ses hon som invandrare och måste läsa svenska som andraspråk i skolan.

Eija Hetekivi Olssons omtumlande debut Ingenbarnsland utspelar sig i Gårdsten och Bergsjön på 80-talet. Som en svetslåga skildrar romanen det Sverige som växte fram efter folkhemsåren.

(Texten är hämtad från Adlibris)


 

BIBLIOTEKSNYTT APRIL 2012

BOKTIPS: Vilda djur – 100 fantastiska arter och deras läten av Jan Pedersen

Djur låter! Däggdjur, fåglar, Vilda djur
grodor och insekter – alla sjunger eller låter för att locka, varna eller skaffa en partner. Några låter vackert, andra är högljudda och somliga har osannolika läten. I den här boken finns 100 fantastiska djur med helt speciella läten – från svenska björnar, vargar, hjortar och fåglar till djur i andra världsdelar, som tigrar, schimpanser, valar, paradisfåglar och papegojor.

Författarens ord: ”I nästan tre decennier har jag samlat text, bilder och ljud från hela världen – till fots, i indiankanot, på kamelrygg och från terränggående fordon. Men fortfarande är det ljuvligaste naturljudet för mig när de första lärkorna här hemma slår jublande drillar mot en blå vårhimmel”.

Kombinationen bild, text och ljud gör boken unik. Öppna den, lyssna och följ med in i djurens magiska värld.

 

 

BIBLIOTEKSNYTT MARS 2012

BOKTIPS: Morgon i Jenin av Susan AbulhawaMorgon i Jenin

Så poetisk och samtidigt otäckt realistisk. En så livsbejakande och samtidigt fruktansvärt grym skildring.
Romanfigurerna är uppdiktade mot en bakgrund av verkliga historiska händelser. Plötsligt är krigets offer inte längre anonyma utan namngivna barn, ungdomar, vuxna och gamla i de fyra generationer palestinier på Västbanken man får följa i romanen.

När du börjat läsa är det svårt att sluta – du blir en del av människornas vardag och deras upplevelser blir dina upplevelser.

Ann-Kristin Falkeby

 

 

BIBLIOTEKSNYTT FEBRUARI 2012

Två Feel good-böcker

Med anknytning till bokcirklar och stickkaféer rekommenderas:

Guernseys litteratur- och potatisskalspajsällskap av Mary Ann Shaffer (pocket 2010)

Livets aviga och räta av Kate Jacobs (2007)

Fackboken Cannabusiness: om konsten att legalisera en drog av Johan Anderberg (2011) känns angelägen och viktig att läsa.

Gullvi/biblioteket

 

BIBLIOTEKSNYTT JANUARI 2012

Beethoven-biografin av Åke Holmquist

Den svenske tonsättaren Åke Holmquist har skrivit en ovanlig, spännande och unik biografi om Ludwig van Beethoven. Unik därför att den vänder sig till en intresserad allmänhet samtidigt som den bygger på källforskning och därmed går förbi den ofta förekommande mytbildningen som omger förgrundsgestalter ur historien (citat).

Holmquists mäktiga, lärda och genomarbetade bok – i varje avseende ett storverk i svensk musiklitteratur.” (Sydsvenskan)

Tomas Tranströmers Dikter och prosa 1954–2004

Finns nu också att låna och läsa i biblioteket.

 

  Upp  
Ljungskile folkhögskola     Besök Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile     Post 459 80 Ljungskile     Telefon 0522-68 69 00
20131
 
1