Hej!
Denna sida har upphört.
Vår nya sida hitter du på adressen
www.ljungskile.org

Du är här: Startsida >
STUDIEMEDEL OCH BIDRAG
Sidan uppdaterad 2017-02-17
Dela |
 


På den här sidan har vi samlat information om vilka studiemedel och studiebidrag du kan söka.


Studiemedel (20 år eller mer)

Beloppen gäller kalenderåret 2016.

Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du få studiemedel för att studera på en allmän kurs på folkhögskola. Det generella studiemedlet består av bidrag på 704 kr/vecka och lån på 1.772 kr/vecka vilket ger ett totalbelopp på 2.476 kr/vecka (9.904 kr/4 veckor). (För ett helt läsår på allmän kurs på vår skola kan du få ut studiemedel för ca 38 veckor.) Det går dessutom att ansöka om tilläggslån och merkostnadslån och om du har barn kan du få ett tilläggsbidrag.

Om du är 25 år eller mer och saknar slutbetyg från treårigt gymnasium kan du få studiemedel med högre andel bidrag. Totalbeloppet du kan få ut är oförändrat men bidraget är då 1.639 kr/vecka och lånet är 837 kr/vecka. I din studiemedelsansökan behöver du inte begära högre bidrag. De som har rätt till högre bidrag får detta automatiskt, men bara så länge den speciella potten av pengar till högre bidrag räcker. Om du tror du kan få studiemedel med högre bidragsdel ska du därför skicka din ansökan tidigt.

Under 2016 kan även du som är 20–24 år få det högre bidraget om du är arbetslös och inskriven i jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin, eller har fått ett utbildningskontrakt genom arbetsförmedlingen. Läs mer på www.csn.se

Om du lånar för att läsa in grundläggande eller särskild behörighet till högskolestudier så kan du få hälften av detta lån efterskänkt om du sedan lånar för högskolestudier och läser in 180 högskolepoäng (som kan ingå i en examen) vilket motsvarar tre års heltidsstudier. (Läser du in 120 poäng efterskänks en tredjedel och läser du in 60 poäng efterskänks en sjättedel).

Du kan läsa mer om studiemedel i det här faktabladet (PDF).

Eller på CSN:s hemsida: www.csn.se.

Upp


Studiebidrag, inackorderingstillägg
och kommunbidrag (18–20 år)

Beloppen gäller kalenderåret 2016.

Från och med vårterminen det år du fyller 18 t o m vårterminen det år du fyller 20, gäller följande:

  • Du får studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN. Studiebidraget är 1.050 kr per månad, och om dina föräldrar inkomster kan du få ett extra tillägg på upp till 855 kr per månad. Om du bor på skolan får du inackorderingstillägg från CSN på 1.190–2.350 kr per månad beroende på avståndet mellan hemmet och folkhögskolan.  

  • Du kan också ansöka om bidrag från din hemkommun (utbildningsnämnden). Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att ge bidrag men många kommuner betalar serviceavgift, materialkostnad, läroböcker, studiebesök och lunchkostnad. För den som reser mellan hemmet och skolan varje dag brukar hemkommunen betala reskostnaden.

Studiebidraget får du utan ansökan om du är svensk medborgare. Är du inte svensk medborgare måste du ansöka om det.

När du blivit antagen hos oss får du information om hur du söker inackorderingstillägg.

Du bör fråga din hemkommun (utbildningsnämnden) om bidrag i god tid.

Upp

 


Folkhögskolestudier via
IM (16–17 år)

Från och med kvartalet efter du fyllt 16 till och med höstterminen det år du fyller 17, gäller följande:

  • Du kan bara studera på allmän kurs på folkhögskola via introduktionsprogrammen IM i din hemkommun. Du är då inskriven vid IM men placeras på en kurs hos oss och kommunen betalar din studieplats hos oss, d v s kostnaden för undervisningen. (Folkhögskolor får bara statsbidrag till undervisningskostnad för elever som är 18 år eller mer.)

  • Från CSN får du samma studiebidrag och inackorderingstillägg som den som är 18–20 år.

  • Du kan söka samma bidrag från din hemkommun som den som är 18–20 år.


Frågor?

Har du frågor om studieekonomi kan du kontakta vår skoladministratör Annsofi Öhman på telefon 0522-68 69 14 eller e-post , eller vår studievägledare Bengt Niklasson på telefon 0736-44 65 65 eller e-post .

  Upp
Ljungskile folkhögskola     Besök Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile     Post 459 80 Ljungskile     Telefon 0522-68 69 00
12267
 
1